Vytvořte fakturu

BSG development - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BSG development
IČO 35727390
TIN 2021361210
DIČ SK2021361210
Datum vytvoření 22 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSG development
Fláviovská 53
85110
Bratislava
Financial information
Zisk -902 979 €
Kapitál 927 384 €
Vlastní kapitál -27 432 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903435029
Mobile(y) 0903435029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,929
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,917
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 24,917
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 24,917
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,929
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -930,411
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -34,071
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,171
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,242
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -902,979
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 955,340
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 190
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 190
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 706,950
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 705,896
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 705,896
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,054
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 248,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159
D. Služby (účtová skupina 51) 3
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 135
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -159
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141,141
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 141,141
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,043,001
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 1,032,398
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,827
2. Ostatní náklady (562A) 2,827
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,776
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -901,860
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -902,019
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -902,979
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35727390 TIN: 2021361210 DIČ: SK2021361210
 • Sídlo: BSG development, Fláviovská 53, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Hrivňák Sološnícka 75/a Bratislava 841 05 22.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eva Mahdalíková 3 639 € (54.8%) Fláviovská 53 Bratislava 851 10
  Miroslav Mahdalík 3 000 € (45.2%) Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.06.2010Noví spoločníci:
   Eva Mahdalíková Fláviovská 53 Bratislava 851 10
   Miroslav Mahdalík Tománkova 6/3003 Bratislava 841 05
   11.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   05.11.2008Nové sidlo:
   Fláviovská 53 Bratislava 851 10
   04.11.2008Zrušené sidlo:
   Sološnická 75/a Bratislava 841 04
   10.11.2006Noví spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   09.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   Miroslav Mahdalík Sološnícka 75/a Bratislava 841 05
   26.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   masérske služby
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   06.06.2003Nové obchodné meno:
   BSG development, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sološnická 75/a Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie spoločenských, športových podujatí, konferencií a výstav
   prenájom motorových vozidiel
   preklady a tlmočenie
   faktoring a forfaiting
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   05.06.2003Zrušené obchodné meno:
   Fit Fajn s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   29.12.1999Noví spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   Miroslav Mahdalík Sološnícka 75/a Bratislava 841 05
   28.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   26.08.1999Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   Noví spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   25.08.1999Zrušeny spoločníci:
   HRIVIS s.r.o. IČO: 31 324 151 Nábr. arm.gen.L.Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   22.09.1997Nové obchodné meno:
   Fit Fajn s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kultúrnych podujatí
   masérske služby
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Noví spoločníci:
   HRIVIS s.r.o. IČO: 31 324 151 Nábr. arm.gen.L.Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Hrivňák Sološnícka 75/a Bratislava 841 05