Vytvořte fakturu

SUPREMUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.10.2015
Basic information
Obchodní název SUPREMUM
IČO 35727411
TIN 2020242125
DIČ SK2020242125
Datum vytvoření 09 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUPREMUM
Dr. A. Schweitzera 194
91601
Stará Turá
Financial information
Prodej a příjem 465 085 €
Zisk 137 €
Kontaktní informace
Email eop@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0327752233, 0908807297
Mobile(y) 0908807297
Date of updating data: 30.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 150,874
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 150,731
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,150
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 750
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,216
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 51,215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,215
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 97,365
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,254
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 96,111
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 143
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 143
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 150,874
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,342
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,158
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,158
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,015
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,015
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -25,652
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 276
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -25,928
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,216
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 454
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 454
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 164,762
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 142,562
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,562
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,090
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,110
Date of updating data: 30.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 465,135
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 465,085
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 465,085
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 463,912
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 428,777
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49
D. Služby (účtová skupina 51) 34,765
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 150
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,173
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,494
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 45
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 126
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -76
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,097
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 137
Date of updating data: 30.10.2015
Date of updating data: 30.10.2015