Vytvořte fakturu

L + T - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název L + T
IČO 35727420
TIN 2020200798
DIČ SK2020200798
Datum vytvoření 12 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L + T
Šancova 68
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 47 639 €
Zisk -40 434 €
Kapitál 61 087 €
Vlastní kapitál -174 061 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903266868
Mobile(y) 0903266868
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 46,678
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,735
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,735
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,735
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,928
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 39,382
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39,382
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,061
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,061
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,061
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 485
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 485
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 15
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,678
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,131
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,434
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 79,809
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 79,809
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,083
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,083
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,132
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,594
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 47,638
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 47,639
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 46,036
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 923
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 680
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,852
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 28,537
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,346
D. Služby (účtová skupina 51) 41,763
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 443
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 443
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 763
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,213
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -38,687
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 261
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 261
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -261
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,474
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,434
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015