Vytvořte fakturu

AUTO LUMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTO LUMA
IČO 35727438
TIN 2020219190
DIČ SK2020219190
Datum vytvoření 17 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO LUMA
Lamačská cesta 103
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 548 037 €
Zisk -20 455 €
Kapitál 367 617 €
Vlastní kapitál 31 695 €
Kontaktní informace
Email autoluma@autoluma.sk
Telefon(y) 0254788105
Fax(y) 0254788105
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 418,721
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 122,520
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 122,520
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,071
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 67,449
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 295,275
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 228,532
4. Zvířata (124) - /195/ 498
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 228,034
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,988
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,477
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,477
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 471
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,755
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,033
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,722
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 926
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 926
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 418,721
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,240
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 755
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 755
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24,301
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,968
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,667
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,455
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 407,481
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,699
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,699
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 404,782
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 31,864
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,864
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 278,585
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,598
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,940
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,795
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,083,428
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 548,037
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 541,730
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,471
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,336
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 550,477
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 369,944
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,862
D. Služby (účtová skupina 51) 80,008
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 57,441
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,502
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,619
4. Sociální náklady (527, 528) 1,320
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,409
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,533
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,533
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,280
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,440
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,387
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,005
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,005
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,005
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,445
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,010
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,010
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,455
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35727438 TIN: 2020219190 DIČ: SK2020219190
 • Sídlo: AUTO LUMA, Lamačská cesta 103, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07 17.09.1997
  Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06 17.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľuboš Pažourek 3 320 € (50%) Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
  Martin Hudák 3 320 € (50%) Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.06.2001Noví spoločníci:
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   25.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   17.09.1997Nové obchodné meno:
   AUTO LUMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 103 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   zámočníctvo
   oprava motorových vozidiel
   autobazár
   požičiavanie vozidiel
   záložňa
   Noví spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06