Vytvořte fakturu

IVASO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IVASO
IČO 35727497
TIN 2020228529
DIČ SK2020228529
Datum vytvoření 19 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IVASO
Gen. Svobodu 30
90201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 215 072 €
Zisk 11 727 €
Kapitál 84 284 €
Vlastní kapitál 25 861 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903037676
Mobile(y) +421903037676
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 25,619
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 25,619
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,619
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,787
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 31,136
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,884
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 94,406
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,588
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 734
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 18,488
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,727
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,818
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 123
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 37,795
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,475
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,604
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 716
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 215,072
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 213,728
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,344
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 197,313
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,607
C. Služby (účtová skupina 51) 149,495
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,068
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 584
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,900
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -439
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,098
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,759
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 58,626
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,549
M. Úrokové náklady (562) 2,018
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 531
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,548
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,211
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,484
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,727
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015