Vytvořte fakturu

MNT company - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.02.2016
Basic information
Obchodní název MNT company
IČO 35727519
Datum vytvoření 12 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MNT company
Ovčiarska 10359/9
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 162 €
Zisk 1 115 €
Kapitál 4 549 €
Vlastní kapitál -33 315 €
Date of updating data: 08.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 207
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 207
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 207
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 207
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 207
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,199
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -39,953
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,953
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,115
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,406
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,406
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,446
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 08.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,162
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,062
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,075
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,075
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,115
Date of updating data: 08.02.2016
Date of updating data: 08.02.2016