Vytvořte fakturu

MM Servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MM Servis
IČO 35727535
TIN 2021309026
Datum vytvoření 23 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MM Servis
Lamačská cesta 1
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 134 €
Zisk 1 684 €
Kapitál 81 960 €
Vlastní kapitál 72 583 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903727647
Mobile(y) +421903727647
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 88,446
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,325
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,726
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,688
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,688
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,038
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,599
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 55,667
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,932
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 121
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,446
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,268
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,361
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,361
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 62,584
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 62,983
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -399
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,684
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,045
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,727
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,710
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,710
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 950
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 318
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,133
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,133
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,134
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,134
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 843
D. Služby (účtová skupina 51) 608
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 67
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,291
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,526
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 132
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,159
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 475
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 475
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,684
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256565.tif
Date of updating data: 25.06.2015