Vytvořte fakturu

MEDLINE MEDICA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDLINE MEDICA SLOVAKIA
IČO 35727578
TIN 2020210434
DIČ SK2020210434
Datum vytvoření 23 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDLINE MEDICA SLOVAKIA
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 001 992 €
Zisk 78 541 €
Kapitál 439 864 €
Vlastní kapitál 55 387 €
Kontaktní informace
Email medicaslovakia@slovanet.sk
Telefon(y) 0263811441, 0263822644, 0268288291
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 624,737
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,412
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,712
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,712
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,700
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,700
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 598,477
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 349,012
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 349,012
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 70,100
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 70,100
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 172,377
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 172,377
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,377
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,988
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,988
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,848
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,198
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,650
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 624,737
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,833
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 681
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 681
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,972
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,972
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,541
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,904
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 369
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 369
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 428,751
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 352,865
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 352,865
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,407
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,414
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,232
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,677
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 156
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,340
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,340
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 98,444
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,002,053
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,001,992
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 997,490
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,902
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 888,423
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 541,053
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,423
D. Služby (účtová skupina 51) 64,292
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 252,356
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 214,173
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,063
4. Sociální náklady (527, 528) 2,120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 858
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,509
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,509
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,932
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 113,569
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,322
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XII. Kurzové zisky (663) 61
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,608
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,704
2. Ostatní náklady (562A) 8,704
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 893
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,547
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 104,022
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,481
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,481
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 78,541
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35727578 TIN: 2020210434 DIČ: SK2020210434
 • Sídlo: MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, Kopčianska 92, 85203, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zdeněk Bott Lúčna 22 Modra 900 01 28.01.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zdeněk Bott 6 639 € (100%) Lúčna 22 Modra 900 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Zdeněk Bott Lúčna 22 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Bott Lúčna 22 Modra 900 01
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   17.12.2008Noví spoločníci:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   16.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   23.09.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, ak sa okrem základných služieb poskytujú aj doplnkové služby
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   20.08.2001Noví spoločníci:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   19.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Zuzana Veselovská Za Dráhou 476/9 Ružomberok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.1998Nové obchodné meno:
   MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Zuzana Veselovská Za Dráhou 476/9 Ružomberok
   19.08.1998Zrušené obchodné meno:
   AWAKE, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   23.09.1997Nové obchodné meno:
   AWAKE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01