Vytvořte fakturu

TREND INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TREND INTERNATIONAL
IČO 35727616
TIN 2020228683
DIČ SK2020228683
Datum vytvoření 12 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREND INTERNATIONAL
Rezedová 29
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 539 €
Zisk 4 033 €
Kapitál 4 924 €
Vlastní kapitál -36 463 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,738
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,738
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,738
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,403
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,933
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,033
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,335
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,250
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 198
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,052
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 85
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,539
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,620
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,919
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,480
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,735
C. Služby (účtová skupina 51) 745
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -601
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 601
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,059
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,140
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 66
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 66
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -66
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,993
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,033
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015