Vytvořte fakturu

EKON - PROFI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKON - PROFI
IČO 35727764
TIN 2021350100
Datum vytvoření 22 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKON - PROFI
Vranovská 4
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 941 €
Zisk 2 021 €
Kapitál 1 397 €
Vlastní kapitál -4 905 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263833242
Mobile(y) +421903266400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,479
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 990
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 200
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 200
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 790
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 762
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 489
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 489
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,479
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,884
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -12,208
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,208
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,021
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,363
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 322
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 322
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,041
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,161
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,161
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,400
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,940
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,941
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,941
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,358
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 934
D. Služby (účtová skupina 51) 14,424
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,583
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,583
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,501
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,021
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3914296.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35727764 TIN: 2021350100
 • Sídlo: EKON - PROFI, Vranovská 4, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Július Duba Kovácsová 151 Bratislava - Rusovce 851 10 31.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Július Duba 6 639 € (100%) Kovácsová 151 Bratislava - Rusovce 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.03.2009Noví spoločníci:
   Július Duba Kovácsová 151 Bratislava - Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Július Duba Kovácsová 151 Bratislava - Rusovce 851 10
   30.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Filip Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   Július Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   22.07.2004Noví spoločníci:
   Filip Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   21.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Špánik Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Špánik Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   09.09.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Špánik Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Július Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Špánik Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Július Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Július Duba Bradáčová 1 Bratislava 851 02
   Ing. Marián Juráš Bradáčová 1 Bratislava 851 02
   Ing. Alena Polónyiová Znievska 13 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Polónyiová Znievska 13 Bratislava 851 06
   22.09.1997Nové obchodné meno:
   EKON - PROFI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Július Duba Bradáčová 1 Bratislava 851 02
   Ing. Marián Juráš Bradáčová 1 Bratislava 851 02
   Ing. Alena Polónyiová Znievska 13 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Polónyiová Znievska 13 Bratislava 851 06