Vytvořte fakturu

ROSTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROSTER
IČO 35727781
TIN 2021349825
DIČ SK2021349825
Datum vytvoření 16 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROSTER
Damborského 4
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 954 €
Zisk 12 811 €
Kapitál 132 056 €
Vlastní kapitál 120 411 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264462496
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 139,378
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 139,149
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 30
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 30
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 139,119
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 139,078
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 229
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 229
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 139,378
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,222
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,090
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,090
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 111,682
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 111,682
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,811
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,156
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,156
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 43
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,411
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,702
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,966
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31,954
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,609
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,345
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,111
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,321
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,662
D. Služby (účtová skupina 51) 1,896
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 230
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,843
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,075
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 408
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 408
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -396
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,447
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,636
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,636
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015