Vytvořte fakturu

KOMODA ART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOMODA ART
IČO 35727977
TIN 2021365654
DIČ SK2021365654
Datum vytvoření 22 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMODA ART
Staré Grunty 214B
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 144 793 €
Zisk -1 066 €
Kapitál 5 705 €
Vlastní kapitál 5 480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,973
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,750
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,223
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,973
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,415
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,822
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,066
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,558
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 24,558
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,107
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,451
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 144,793
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,229
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 143,564
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 144,980
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 502
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 43,823
C. Služby (účtová skupina 51) 96,671
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 106
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,878
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -187
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,797
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 212
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 212
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 131
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 131
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -106
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,066
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015