Vytvořte fakturu

MOZA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2015
Basic information
Obchodní název MOZA
Stav Zničeno
IČO 35728027
TIN 2020206815
DIČ SK2020206815
Datum vytvoření 16 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOZA
Ružová 24
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 33 374 €
Zisk 31 872 €
Kapitál 2 049 €
Vlastní kapitál -131 464 €
Kontaktní informace
Email moza@moza.sk
Telefon(y) 0905333300
Mobile(y) 0905333300
Date of updating data: 14.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 428
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 428
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 428
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,127
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 815
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 142
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,555
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -99,591
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -138,766
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,872
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,146
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 102,146
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,354
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,077
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,715
Date of updating data: 14.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 33,374
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,374
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 542
C. Služby (účtová skupina 51) 99
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 430
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,832
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -99
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,832
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31,872
Date of updating data: 14.09.2015
Date of updating data: 14.09.2015
 • IČO :35728027 TIN: 2020206815 DIČ: SK2020206815
 • Sídlo: MOZA, Ružová 24, 90031, Stupava
 • Datum vytvoření: 16 Září 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.09.2015Zrušené obchodné meno:
   MOZA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová 24 Stupava 900 31
   30.11.1998Nové obchodné meno:
   MOZA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová 24 Stupava 900 31
   16.09.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným