Vytvořte fakturu

Danube Marine Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Danube Marine Consulting
IČO 35728086
TIN 2020219014
DIČ SK2020219014
Datum vytvoření 16 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Danube Marine Consulting
Kuklovská 11
084 10
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 222 656 €
Zisk 29 538 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905627230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 19,583
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 19,583
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,583
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,234
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,780
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,293
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 76,817
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,888
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 152,816
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -130,437
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,538
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,929
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,929
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -145
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 126
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,136
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,812
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 222,656
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 222,188
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 468
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 183,913
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,541
C. Služby (účtová skupina 51) 176,442
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 542
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 491
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 417
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 480
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,743
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,205
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 77
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 74
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -76
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 38,667
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,129
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,538
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35728086 TIN: 2020219014 DIČ: SK2020219014
 • Sídlo: Danube Marine Consulting, Kuklovská 11, 084 10, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zsolt Merva Hviezdoslavova 37 Dunajská Streda 929 01 16.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zsolt Merva 6 639 € (100%) Hviezdoslavova 37 Dunajská Streda 929 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.08.2014Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   Prenájom hnuteľných vecí
   04.07.2012Nové sidlo:
   Kuklovská 11 Bratislava 841 0
   03.07.2012Zrušené sidlo:
   Majernikova 34/A Bratislava 841 05
   04.06.2012Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Mária Pateková Líščie údolie 110/71 Bratislava 841 04
   05.04.2012Noví spoločníci:
   PhDr. Mária Pateková Líščie údolie 110/71 Bratislava 841 04
   04.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Peter Patek Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
   23.11.2007Nové sidlo:
   Majernikova 34/A Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Hviezdoslavova 37 Dunajská Streda 929 01
   Doc.Ing. Peter Patek Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Merva Hviezdoslavova 37 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 16.09.1997
   22.11.2007Zrušené sidlo:
   Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Doc.Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.09.1997
   29.12.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.09.1997
   28.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   20.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   04.10.1999Nové predmety činnosti:
   výroba lodí /vrátane opráv/
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   03.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Doc.Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Doc.Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   16.09.1997Nové obchodné meno:
   Danube Marine Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu volnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   konštrukčná činnosť v strojárstve
   poradenská činnosť v oblasti stavby a prevádzky lodí a plavebných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Doc.Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05