Vytvořte fakturu

REFORMATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.07.2016
Basic information
Obchodní název REFORMATA
IČO 35728167
TIN 2021359835
DIČ SK2021359835
Datum vytvoření 29 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REFORMATA
Palisády 48
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 329 785 €
Zisk 12 686 €
Kapitál 493 608 €
Vlastní kapitál 446 844 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254433739, +421254433740
Fax(y) 0254430500
Date of updating data: 19.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 390,455
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 390,455
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 553
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,924
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,996
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,867
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 498,379
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 417,520
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 372,830
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,033
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,686
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,859
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 570
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 78,892
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,021
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,475
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 20,079
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,317
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,397
Date of updating data: 19.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 329,785
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,536
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 315,374
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,875
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 292,705
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 8,594
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,320
C. Služby (účtová skupina 51) 54,719
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 86,285
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 735
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,611
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 6,796
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,645
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,080
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 198,277
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 54
X. Úrokové výnosy (662) 54
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,443
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,429
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,389
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,691
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 19,005
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,686
Date of updating data: 19.07.2016
Date of updating data: 19.07.2016
 • IČO :35728167 TIN: 2021359835 DIČ: SK2021359835
 • Sídlo: REFORMATA, Palisády 48, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Dagmar Valovičová Palisády 35 Bratislava 811 06 03.10.2014
  Mgr. Štefan Sabol Závodná 12256/3B Bratislava 821 06 25.01.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) 0 € (0%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Štefan Sabol Závodná 12256/3B Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.01.2016
   10.01.2015Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
   13.11.2014Nové predmety činnosti:
   Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.10.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Valovičová Palisády 35 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.10.2014
   12.11.2003Nové sidlo:
   Palisády 48 Bratislava 811 06
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) IČO: 00 179 213 Palisády 46 Bratislava
   29.09.1997Nové obchodné meno:
   REFORMATA spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným