Vytvořte fakturu

V A L A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Obchodní název V A L A
IČO 35728191
TIN 2021318596
DIČ SK2021318596
Datum vytvoření 25 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V A L A
Tematínska 4
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 58 347 €
Zisk 21 928 €
Kapitál 120 538 €
Vlastní kapitál 116 520 €
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 166,204
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 165,803
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,835
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,242
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,242
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 593
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 157,968
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 132,513
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,455
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 401
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 166,204
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,429
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,818
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 130,379
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 130,379
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,928
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,775
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 332
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 332
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,851
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 365
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 161
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,308
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 592
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 592
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 53,558
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 58,347
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 53,558
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,789
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,143
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,554
D. Služby (účtová skupina 51) 13,946
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,498
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,217
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,401
4. Sociální náklady (527, 528) 880
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 916
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,229
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,204
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,058
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,114
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,186
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,186
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,928
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016