Vytvořte fakturu

TVR a RE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Obchodní název TVR a RE
IČO 35728213
TIN 2020242059
DIČ SK2020242059
Datum vytvoření 30 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TVR a RE
Mierová 21
82705
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 401 841 €
Zisk -22 424 €
Kapitál 75 655 €
Vlastní kapitál 16 382 €
Kontaktní informace
Email tvr@tvr.sk
Telefon(y) 0248284206, 0948939222
Mobile(y) 0918428793, 0948939222
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 48,549
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,233
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,233
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,233
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,304
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,845
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 32,380
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,380
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,783
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 682
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,459
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,496
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 963
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,549
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,496
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,625
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 253,066
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -248,441
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,424
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,045
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,122
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,122
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 47,623
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,122
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,122
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,826
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,362
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,703
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,610
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,300
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,300
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 401,879
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 401,841
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,003
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 371,838
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 421,637
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,695
D. Služby (účtová skupina 51) 237,235
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 142,951
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 101,783
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,018
4. Sociální náklady (527, 528) 2,150
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 653
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,761
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,761
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,342
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,796
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -213,927
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,706
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,706
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,667
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,463
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,424
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016