Vytvořte fakturu

SOLLER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOLLER
IČO 35728337
TIN 2020210423
DIČ SK2020210423
Datum vytvoření 24 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLLER
Na Hrebienku 24
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 415 381 €
Zisk 34 846 €
Kapitál 92 363 €
Vlastní kapitál 57 291 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252621267
Fax(y) 0252621269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 184,879
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,470
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,470
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,470
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,549
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,955
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,856
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 110,024
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 89,916
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,916
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,807
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,301
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,326
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,326
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 67,244
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,520
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,724
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,860
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,630
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 230
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 184,879
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,137
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,651
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,651
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,846
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,742
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 27
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 105,257
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 52,922
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,922
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 607
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 407
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,889
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,432
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,458
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 409,149
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 415,381
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 185,830
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 223,319
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,232
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 373,623
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 290,053
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,982
D. Služby (účtová skupina 51) 54,919
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,889
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,777
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,082
4. Sociální náklady (527, 528) 1,030
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 445
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 420
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 420
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,915
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,758
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,195
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 719
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 717
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 187
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 44
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 143
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 532
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,290
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,444
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,444
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,846
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35728337 TIN: 2020210423 DIČ: SK2020210423
 • Sídlo: SOLLER, Na Hrebienku 24, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava 24.09.1997
  Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01 07.10.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jana Dudíková 3 320 € (50%) Na Hrebienku 24 Bratislava
  Ing. Anna Denková 3 320 € (50%) Klenová 11 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01
   06.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Luboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   07.05.2002Noví spoločníci:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   06.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   31.07.2000Nové sidlo:
   Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava 1 811 02
   30.07.2000Zrušené sidlo:
   Olivová 68 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   17.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   16.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   07.01.1998Nové sidlo:
   Olivová 68 Bratislava 831 01
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   24.09.1997Nové obchodné meno:
   SOLLER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa veľkokuchynských zariadení za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa veľkokuchynských zariadení za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť-okrem výkonu stavebného a technického dozoru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Ing. Luboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava