Vytvořte fakturu

SLOVKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVKON
IČO 35728370
TIN 2021365852
Datum vytvoření 01 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVKON
Údernícka 14
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 882 €
Zisk 523 €
Kapitál 15 992 €
Vlastní kapitál 14 113 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,153
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 287
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,866
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,153
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,636
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 136,095
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,114
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -157,290
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 523
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,517
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 136
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,303
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 177
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 646
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,882
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,400
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,482
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,580
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,567
C. Služby (účtová skupina 51) 76
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,898
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,302
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,757
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,299
M. Úrokové náklady (562) 9
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,290
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,299
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,003
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 523
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4249295.tif
Date of updating data: 25.06.2015