Vytvořte fakturu

S - KONSULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S - KONSULT
IČO 35728388
TIN 2020251024
Datum vytvoření 01 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - KONSULT
Jána Smreka 6158/10
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 430 €
Zisk 900 €
Kontaktní informace
Email info@webst.sk
Telefon(y) 0940874288
Mobile(y) 0940874288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,019
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,999
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,019
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,539
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 900
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,430
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,430
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 49
C. Služby (účtová skupina 51) 49
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,381
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,381
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,380
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 900
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4246342.tif
Date of updating data: 25.06.2015