Vytvořte fakturu

CONNECT - ART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Obchodní název CONNECT - ART
IČO 35728400
TIN 2021408554
DIČ SK2021408554
Datum vytvoření 01 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONNECT - ART
Mlynské luhy 46
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 033 €
Zisk -27 396 €
Kapitál 85 298 €
Vlastní kapitál -21 219 €
Kontaktní informace
Email extravlasy@extravlasy.sk
Telefon(y) 0907719656
Mobile(y) +421907719656, 0907719656
Fax(y) 0243424141
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,690
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,690
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,690
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,768
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 246
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 118
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,326
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 23,458
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -52,618
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -32,526
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,396
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,076
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 373
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 75,335
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,351
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,984
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 368
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,033
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,000
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,033
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 58,379
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,450
C. Služby (účtová skupina 51) 10,709
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 516
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 135
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 14,711
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 30,555
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 90
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 213
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -26,346
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,841
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 90
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 90
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,436
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,396
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016