Vytvořte fakturu

TV TIP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.05.2016
Basic information
Obchodní název TV TIP
Stav V likvidaci
IČO 35728426
TIN 2020268327
DIČ SK2020268327
Datum vytvoření 01 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TV TIP
Trnavská cesta 100
82101
Bratislava
Financial information
Kapitál -6 573 €
Vlastní kapitál -5 466 632 €
Date of updating data: 10.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 -6,573
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -21,803
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -21,838
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -21,906
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -21,906
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,230
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,230
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -6,573
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,563,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,394,160
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,394,160
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,970,714
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 397,968
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,368,682
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,535,549
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,122
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,885
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,237
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,523,309
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 799,959
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 799,959
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,458,544
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 126,505
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 137,746
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 555
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 21,154
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 21,154
Date of updating data: 10.05.2016
Income and expenses 2014
Date of updating data: 10.05.2016
Date of updating data: 10.05.2016