Vytvořte fakturu

KERAIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KERAIN
IČO 35728515
TIN 2020241982
DIČ SK2020241982
Datum vytvoření 30 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KERAIN
Doležalova 3
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 268 439 €
Zisk -5 831 €
Kapitál 65 049 €
Vlastní kapitál -36 669 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220862090, 0220862091, 0903252152, 0903571798
Mobile(y) 0903571798
Fax(y) 0220862091
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,458
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,458
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,109
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 72,062
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,665
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,756
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 79,520
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,501
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -43,974
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,831
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 122,021
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 93,675
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,828
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,089
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,388
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,370
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,334
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 268,439
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 266,903
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 268,278
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 199,301
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,734
C. Služby (účtová skupina 51) 45,283
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,040
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,463
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 457
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 161
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,585
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 469
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 468
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,501
M. Úrokové náklady (562) 2,387
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,114
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,032
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,871
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35728515 TIN: 2020241982 DIČ: SK2020241982
 • Sídlo: KERAIN, Doležalova 3, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 22.03.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Emília Nagyová 6 639 € (100%) J.Smreka 22 Bratislava 841 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.08.2008Nové sidlo:
   Doležalova 3 Bratislava 821 04
   15.08.2008Zrušené sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   01.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   22.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko Vznik funkcie: 29.01.2004
   11.03.2004Noví spoločníci:
   Emília Nagyová J. Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 22.03.2001
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko Vznik funkcie: 29.01.2004
   10.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Emília Nagyová J. Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 22.03.2001
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   18.11.2003Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   reklamná a propagačná činnosť v rousahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom motorových vozidiel a dopravných strojov
   prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov a strojných zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 22.03.2001
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   02.04.2001Nové obchodné meno:
   KERAIN, spol.s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   01.04.2001Zrušené obchodné meno:
   JOVAK-KERAIN, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Válek Zálesie 172 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   30.11.1999Noví spoločníci:
   Emília Nagyová J. Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Válek Zálesie 172 Ivánka pri Dunaji 900 28
   29.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Rudolf Slezák Röntgenova 1176/4 Bratislava 851 01
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   03.09.1999Nové obchodné meno:
   JOVAK-KERAIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Rudolf Slezák Röntgenova 1176/4 Bratislava 851 01
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   02.09.1999Zrušené obchodné meno:
   KERAIN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Svornosti 115 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   30.09.1997Nové obchodné meno:
   KERAIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svornosti 115 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj-maloobchod
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   stavebná činnosť-murárske a obkladačské práce
   Noví spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01