Vytvořte fakturu

KERAIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.11.2016
Basic information
Obchodní název KERAIN
IČO 35728515
TIN 2020241982
DIČ SK2020241982
Datum vytvoření 30 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KERAIN
Doležalova 3
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 222 752 €
Zisk -1 584 €
Kapitál 65 049 €
Vlastní kapitál -36 669 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220862090, 0220862091, 0903252152, 0903571798
Mobile(y) 0903571798
Fax(y) 0220862091
Date of updating data: 02.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,315
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,315
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,315
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,986
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,932
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 635
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,811
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 65,301
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,085
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -49,805
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,584
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 109,386
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 53
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 89,291
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,218
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 800
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,360
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 66,913
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,042
Date of updating data: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 222,752
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 221,899
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 853
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 218,373
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 169,628
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,618
C. Služby (účtová skupina 51) 29,363
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,424
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,748
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 143
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,449
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,379
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,290
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 109
X. Úrokové výnosy (662) 109
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,112
M. Úrokové náklady (562) 2,112
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,000
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,003
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -624
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,584
Date of updating data: 02.11.2016
Date of updating data: 02.11.2016