Vytvořte fakturu

Transforwarding SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Transforwarding SK
IČO 35728647
TIN 2020229002
Datum vytvoření 29 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Transforwarding SK
Priemyselná ul. 1637/3
90021
Svätý Jur
Financial information
Zisk -300 €
Kontaktní informace
Email info@transforwarding.sk
Telefon(y) 0233004121, 0233004122, 0233004123, 0244886307, 0244886747
Fax(y) 0244882124
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,810
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,748
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 22,810
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -898
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,237
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -300
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,708
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,708
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,812
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 896
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 300
C. Služby (účtová skupina 51) 300
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -300
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -300
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -300
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -300
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4269899.tif
Date of updating data: 24.09.2015