Vytvořte fakturu

DANTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANTEX
IČO 35728680
TIN 2020219036
DIČ SK2020219036
Datum vytvoření 29 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANTEX
Púpavová 26
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 461 €
Zisk 3 775 €
Kapitál 73 335 €
Vlastní kapitál -26 284 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265428278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 84,855
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,659
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,593
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,593
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 61,288
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,288
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,288
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,778
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 77
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,701
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 195
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 195
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 84,855
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,509
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 578
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 578
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -33,501
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,108
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,609
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,775
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,364
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 51
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 51
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 107,313
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 135
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 105,135
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 170
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,873
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,462
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,461
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 31,131
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,285
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,654
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 16,121
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 818
D. Služby (účtová skupina 51) 3,450
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,725
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,476
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 255
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,285
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,807
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,742
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 109
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 109
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,698
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 923
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 923
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,775
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35728680 TIN: 2020219036 DIČ: SK2020219036
 • Sídlo: DANTEX, Púpavová 26, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava 20.11.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dana Sýkorová 3 319 € (50%) Púpavova 26 Bratislava
  Július Ružička 3 319 € (50%) Novomeského 1214/72 Senica 905 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   19.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Július Ružička Novomeského 1214/72 Senica 905 01
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Július Ružička Novomeského 1214/72 Senica 905 01
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   29.09.1997Nové obchodné meno:
   DANTEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púpavová 26 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v roz- sahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Július Ružička Novomeského 1214/72 Senica 905 01
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04