Vytvořte fakturu

GrECo International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.11.2015
Basic information
Obchodní název GrECo International
IČO 35728698
TIN 2020268481
DIČ SK2020268481
Datum vytvoření 25 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GrECo International
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 122 811 €
Zisk -21 215 €
Kapitál 3 000 573 €
Vlastní kapitál 2 824 924 €
Kontaktní informace
Email k.vogel@greco.sk
webové stránky http://www.greco.sk
Telefon(y) +421252932476
Mobile(y) +421948216255, +421948354824, +421948074650
Fax(y) 0257103820, 0257103833
Date of updating data: 27.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,037
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,037
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,037
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,009
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,249
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,409
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,287
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 71,046
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,770
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 63,682
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,215
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,276
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,855
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,567
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,150
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,333
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 732
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,352
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,854
Date of updating data: 27.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 122,811
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 117,000
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,442
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,369
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 142,736
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,461
C. Služby (účtová skupina 51) 63,011
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 66,444
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 162
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,135
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 30
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,493
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -19,925
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,528
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 732
M. Úrokové náklady (562) 414
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 318
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -730
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,655
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 560
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,215
Date of updating data: 27.11.2015
Date of updating data: 27.11.2015
 • IČO :35728698 TIN: 2020268481 DIČ: SK2020268481
 • Sídlo: GrECo International, Vajnorská 100/A, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrej Borot 331 Raková 023 51 31.12.2005
  Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 12.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  GrECo International Holding AG 33 194 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.11.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava-Nové mesto 831 04
   19.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 Vznik funkcie: 12.10.2014
   10.06.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.2009Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
   24.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Borot 331 Raková 023 51 Vznik funkcie: 31.12.2005
   25.03.2005Noví spoločníci:
   GrECo International Holding AG Elmargasse 2-4 Viedeň Rakúska republika
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   GrECo International, spol. s r.o.
   25.09.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným