Vytvořte fakturu

GrECo International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.10.2016
Basic information
Obchodní název GrECo International
IČO 35728698
TIN 2020268481
DIČ SK2020268481
Datum vytvoření 25 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GrECo International
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 802 €
Zisk -35 354 €
Kapitál 3 000 573 €
Vlastní kapitál 2 824 924 €
Kontaktní informace
Email k.vogel@greco.sk
webové stránky http://www.greco.sk
Telefon(y) +421252932476
Mobile(y) +421948216255, +421948354824, +421948074650
Fax(y) 0257103820, 0257103833
Date of updating data: 24.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,027,751
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,989,196
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,598
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,598
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,987,598
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,987,598
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,389
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,625
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 19
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,606
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,764
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 480
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,284
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 166
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,027,751
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,019,497
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 50,723
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,967,615
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,140,082
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -172,467
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,354
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,254
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 138
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 138
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,612
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 305
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 305
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,788
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,487
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,032
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,472
Date of updating data: 24.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,802
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,802
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,075
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47
D. Služby (účtová skupina 51) 11,073
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,541
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,095
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 834
4. Sociální náklady (527, 528) 18,612
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,439
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,439
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 955
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -34,273
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,120
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 43
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 643
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 208
2. Ostatní náklady (562A) 208
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 435
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -600
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,873
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 481
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,354
Date of updating data: 24.10.2016
Date of updating data: 24.10.2016
 • IČO :35728698 TIN: 2020268481 DIČ: SK2020268481
 • Sídlo: GrECo International, Vajnorská 100/A, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 12.10.2014
  Ing. Andrej Borot Staré Grunty 3662/324A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 31.12.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  GrECo International Holding AG 33 194 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.11.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava-Nové mesto 831 04
   19.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 Vznik funkcie: 12.10.2014
   10.06.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.2009Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
   24.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Borot Staré Grunty 3662/324A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 31.12.2005
   25.03.2005Noví spoločníci:
   GrECo International Holding AG Elmargasse 2-4 Viedeň Rakúska republika
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   GrECo International, spol. s r.o.
   25.09.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným