Vytvořte fakturu

Profi-made - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Profi-made
IČO 35728914
TIN 2021362805
Datum vytvoření 08 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Profi-made
Prenosilova 17/1583
95115
Bratislava
Financial information
Zisk -572 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,352
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 14,352
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,718
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,718
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,070
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,544
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 62
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,946
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -572
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,526
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,526
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,046
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 92
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -92
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -92
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -572
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4211525.tif
Date of updating data: 25.06.2015