Vytvořte fakturu

FARMAK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FARMAK SLOVAKIA
IČO 35728965
TIN 2020203713
DIČ SK2020203713
Datum vytvoření 24 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARMAK SLOVAKIA
Mozartova 13
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 642 €
Zisk -8 159 €
Kapitál 67 065 €
Vlastní kapitál 4 001 €
Kontaktní informace
Email per-bau@per-bau.sk
Telefon(y) 0336475336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 51,009
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 48,224
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 48,224
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 48,224
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,785
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 678
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 678
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 678
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,107
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,109
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,009
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,158
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,303
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,303
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,159
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,167
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 55,022
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,022
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 145
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 145
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,642
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,642
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,597
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,658
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,120
D. Služby (účtová skupina 51) 3,225
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 78
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,744
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,744
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 491
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,016
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,748
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 183
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -183
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,199
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35728965 TIN: 2020203713 DIČ: SK2020203713
 • Sídlo: FARMAK SLOVAKIA, Mozartova 13, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika 16.02.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jiří Žák 6 639 € (100%) Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Nováková Kubániho 3644/16 Bratislava 811 04
   27.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika Vznik funkcie: 16.02.2007
   PhDr. Zuzana Nováková Kubániho 3644/16 Bratislava 811 04
   26.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Uherské Hradište 686 02 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Nováková Mozartova 13 Bratislava 811 02
   20.11.2003Nové sidlo:
   Mozartova 13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Nováková Mozartova 13 Bratislava 811 02
   19.11.2003Zrušené sidlo:
   Sladkovičova 32 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Jendrichovská Sládkovičova 32 Modra 900 01
   01.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Uherské Hradište 686 02 Česká republika
   31.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Nové Sady, Werichová 639/12 Olomouc Česká republika
   24.09.1997Nové obchodné meno:
   FARMAK SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sladkovičova 32 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   chemická výroba, výskum a poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Nové Sady, Werichová 639/12 Olomouc Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marta Jendrichovská Sládkovičova 32 Modra 900 01