Vytvořte fakturu

SOLEARIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOLEARIS
IČO 35728973
TIN 2020210412
DIČ SK2020210412
Datum vytvoření 29 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLEARIS
Námestie hraničiarov 31
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 166 448 €
Zisk 10 993 €
Kapitál 217 751 €
Vlastní kapitál 174 922 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421907321080, +421948189993, +421903461260, +421903461283, +421905590017, +421903802100, +421908693095, +421918883981, +421948060527
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 58,177
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,111
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,575
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 160,797
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 77,715
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,458
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,654
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 218,974
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 185,916
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 697
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 167,255
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,993
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,058
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,844
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 27,331
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 484
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,845
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,638
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,364
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,883
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 166,448
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 165,151
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,297
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 153,663
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,611
C. Služby (účtová skupina 51) 29,041
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 96,630
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 500
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,673
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,208
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,785
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 123,499
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,052
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1,049
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,844
M. Úrokové náklady (562) 189
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,378
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 277
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,792
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,993
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,993
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015