Vytvořte fakturu

BELLAMI TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BELLAMI TRADE
IČO 35729007
TIN 2021324019
DIČ SK2021324019
Datum vytvoření 03 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELLAMI TRADE
Na Revíne 19
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 88 272 €
Zisk -4 573 €
Kapitál 7 010 €
Vlastní kapitál 2 274 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 24,840
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,840
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,766
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,414
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 29,610
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,519
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 58,254
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,299
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,030
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,573
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,553
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,550
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,694
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 640
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,125
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 91
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 88,272
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 700
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 87,450
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 122
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 91,652
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 600
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,099
C. Služby (účtová skupina 51) 50,252
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,143
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 598
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,960
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,380
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,199
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 233
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 233
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -233
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,613
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,573
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015