Vytvořte fakturu

1. zdravotná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.03.2016
Basic information
Obchodní název 1. zdravotná
IČO 35729058
TIN 2021374003
DIČ SK2021374003
Datum vytvoření 24 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 1. zdravotná
Záhradnícka 8
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 557 €
Zisk -11 087 €
Kapitál 195 019 €
Vlastní kapitál 14 294 €
Date of updating data: 03.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 136,698
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 136,698
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,896
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,639
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 428
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,211
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 155,337
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,853
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 384
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,788
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,087
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 183,190
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 183,190
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,244
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 176,948
Date of updating data: 03.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,557
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,557
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,626
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,959
C. Služby (účtová skupina 51) 3,739
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 73
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,709
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,146
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,069
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,859
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 59
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 59
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -58
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,127
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,087
Date of updating data: 03.03.2016
Date of updating data: 03.03.2016