Vytvořte fakturu

Md-D konzult - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Obchodní název Md-D konzult
IČO 35729082
TIN 2021364455
Datum vytvoření 29 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Md-D konzult
Záhumenná 5
90026
Slovenský Grob
Financial information
Prodej a příjem 50 861 €
Zisk 7 479 €
Kapitál 23 295 €
Vlastní kapitál 7 840 €
Kontaktní informace
Email vrbikovaj@gmail.com
Telefon(y) 0903228117
Mobile(y) 0903228117
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 19,880
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 19,880
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,880
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,034
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,273
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 876
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,858
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,914
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,319
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 372
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,479
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,595
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,595
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,053
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 543
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,683
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,316
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 50,861
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 46,852
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,087
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,827
C. Služby (účtová skupina 51) 7,087
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,015
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 466
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,919
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,119
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,654
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,774
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,938
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 85
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,689
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,210
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,479
Date of updating data: 05.10.2015
Date of updating data: 05.10.2015