Vytvořte fakturu

H.KA. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H.KA.
IČO 35729155
TIN 2021366171
Datum vytvoření 06 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H.KA.
Fraňa Kráľa 13
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 691 €
Zisk 1 758 €
Kapitál 40 492 €
Vlastní kapitál 19 149 €
Kontaktní informace
Email kata@hka.sk
Telefon(y) 0252444001, 0252444003, 0252444201, 0903650950, 0903718930
Mobile(y) 0903650950
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,052
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,052
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,324
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,324
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,324
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,728
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,143
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,585
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,061
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 866
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 866
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,202
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,202
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,758
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,991
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 325
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 325
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,666
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,371
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,371
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,465
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 350
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 18,691
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 18,691
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,691
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,453
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 310
D. Služby (účtová skupina 51) 4,097
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,725
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,640
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,042
4. Sociální náklady (527, 528) 43
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,238
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,284
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,238
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,758
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015