Vytvořte fakturu

NC-kredit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NC-kredit
IČO 35729210
TIN 2021409742
DIČ SK2021409742
Datum vytvoření 30 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NC-kredit
Štvrť SNP 997/11
92401
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 587 €
Zisk -3 616 €
Kapitál 16 989 €
Vlastní kapitál 5 715 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903393616
Mobile(y) +421903393616, 0903393616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,515
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,515
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,515
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,932
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,100
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,376
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,447
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,099
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -924
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,616
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,348
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,047
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,301
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 104
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,110
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,087
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,587
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 9,587
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,413
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,699
C. Služby (účtová skupina 51) 2,047
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 150
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,517
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -826
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,841
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,835
M. Úrokové náklady (562) 436
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,399
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,830
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,656
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,616
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35729210 TIN: 2021409742 DIČ: SK2021409742
 • Sídlo: NC-kredit, Štvrť SNP 997/11, 92401, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Září 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.08.2011Nové sidlo:
   Štvrť SNP 997/11 Galanta 924 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Tomáš Nagy Štvrť SNP 997/11 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Nagy Štvrť SNP 997/11 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 01.08.2011
   14.08.2011Zrušené sidlo:
   Seberíniho 9 Bratislava 821 03
   14.12.2005Nové sidlo:
   Seberíniho 9 Bratislava 821 03
   13.12.2005Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   11.02.2000Noví spoločníci:
   Štefan Nagy Štvrť SNP 997/11 Galanta 924 01
   10.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava 831 06
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava 831 06
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava 831 06
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00
   30.09.1997Nové obchodné meno:
   NC-kredit spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring, forfaiting-realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v doprave
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava 831 06
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00