Vytvořte fakturu

I.L.R. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I.L.R.
IČO 35729571
TIN 2020200820
DIČ SK2020200820
Datum vytvoření 16 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.L.R.
Papraďová 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 748 050 €
Zisk 3 554 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911968439
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 244,826
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 124,398
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 124,398
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 124,398
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 120,428
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 88,090
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 79,409
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,409
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,681
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,338
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,118
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 31,220
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 244,826
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,752
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 42,526
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 46,940
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,414
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,554
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 192,074
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 192,074
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 109,312
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,312
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 76,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,433
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,223
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 606
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 748,050
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,914
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 721,136
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 743,398
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 23,131
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 223,923
D. Služby (účtová skupina 51) 477,278
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,231
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,107
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,124
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 835
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,000
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,652
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,718
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 96
2. Ostatní náklady (562A) 96
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -96
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,556
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,002
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,002
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35729571 TIN: 2020200820 DIČ: SK2020200820
 • Sídlo: I.L.R., Papraďová 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava 821 08 31.10.2003
  Tatiana Jacenková Ondavská 2 Bratislava 821 08 21.05.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Jacenko 6 971 € (100%) Ondavská 2 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.05.2013Nové sidlo:
   Papraďová 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   fotografické služby
   vedenie účtovníctva
   cukrárenská výroba
   30.04.2013Zrušené sidlo:
   Ondavská 2 Bratislava 821 08
   22.01.2008Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu: - nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, - zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, - tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,
   03.06.2004Nové sidlo:
   Ondavská 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tatiana Jacenková Ondavská 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.05.2004
   02.06.2004Zrušené sidlo:
   Hollého 14 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 31.10.2003
   19.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 30.10.2003
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 30.10.2003
   09.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   08.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997
   17.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 30.10.2003
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 30.10.2003
   16.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   16.10.1997Nové obchodné meno:
   I.L.R., spol. s r.o,
   Nové sidlo:
   Hollého 14 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy a stavebníctva
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, reklamy a stavebníctva, okrem činnosti ekonomických poradcov
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec