Vytvořte fakturu

Transprojekt - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Transprojekt
IČO 35729651
TIN 2020268547
DIČ SK2020268547
Datum vytvoření 17 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Transprojekt
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 210 099 €
Zisk -3 169 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,058,829
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,876,991
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,876,991
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 311,218
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 200,921
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,999,553
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 365,299
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,838
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 181,825
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 177,721
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 177,721
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,104
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 67
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -54
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,058,829
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -98,434
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,570
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,570
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,179
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,179
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -120,014
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -120,014
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,169
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,157,263
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,697,686
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,697,686
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,459,577
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 482,316
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 482,316
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 981,013
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,752
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 210,099
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 135,609
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,000
V. Aktivace (účtová skupina 62) 19,490
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,275
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 171
D. Služby (účtová skupina 51) 158,803
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,747
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,490
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,490
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,824
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,125
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,993
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 31,837
2. Ostatní náklady (562A) 31,837
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 156
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,993
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,169
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,169
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015