Vytvořte fakturu

SQ- FIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SQ- FIT
IČO 35729716
TIN 2021365753
DIČ SK2021365753
Datum vytvoření 17 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SQ- FIT
Legerského 3
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 031 €
Zisk 2 382 €
Kontaktní informace
Email office@squashcentrum.sk
Telefon(y) 0244461272, 0910203040
Mobile(y) 0910203040
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 305,009
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 305,009
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 305,009
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,499
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 69,949
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 250
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,530
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 427,508
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,369
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -34,390
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,382
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 452,877
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,091
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 451,786
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,338
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,916
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,694
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 432,838
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 103,031
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 41,482
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 61,529
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 97,664
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 24,749
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,384
C. Služby (účtová skupina 51) 9,318
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,416
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,203
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 940
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 654
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,367
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,560
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,001
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,001
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,001
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,366
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 984
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,382
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35729716 TIN: 2021365753 DIČ: SK2021365753
 • Sídlo: SQ- FIT, Legerského 3, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Róbert Šurina Trnavská cesta 7 Bratislava 831 04 24.08.2004
  Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04 17.10.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Róbert Šurina 3 851 € (29%) Trnavská cesta 7 Bratislava 831 04
  Ing. Branko Trančík 5 910 € (44.5%) Puškinova 9 Bratislava 811 04
  Wiliam Terence Davies 3 519 € (26.5%) North Shields Veľká Británia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.05.2005Nové obchodné meno:
   SQ- FIT s.r.o.
   12.05.2005Zrušené obchodné meno:
   SQ- FIT s r.o.
   26.04.2005Noví spoločníci:
   Wiliam Terence Davies Donkin Terrace 22 North Shields Veľká Británia
   Mgr. Róbert Šurina Trnavská cesta 7 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Róbert Šurina Trnavská cesta 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 24.08.2004
   25.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Gabriel Brogyanyi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   18.07.2003Nové obchodné meno:
   SQ- FIT s r.o.
   Nové sidlo:
   Legerského 3 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom športových potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Gabriel Brogyanyi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.10.1997
   17.07.2003Zrušené obchodné meno:
   TIME SPORT FIT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Gabriel Brogyanyi Nusswaldgasse 23 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   TIME SPORT FIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenajímanie športových zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Gabriel Brogyanyi Nusswaldgasse 23 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04