Vytvořte fakturu

SCO Trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Obchodní název SCO Trade
IČO 35729732
TIN 2020219146
DIČ SK2020219146
Datum vytvoření 17 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCO Trade
Južná trieda 74
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 19 073 €
Zisk -3 354 €
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,661
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,230
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,586
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 845
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,661
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,595
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,881
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,354
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,256
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,256
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,399
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,407
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 450
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,073
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,159
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,984
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,930
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,376
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,694
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,621
C. Služby (účtová skupina 51) 4,361
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,686
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,303
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,467
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 91
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 91
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -91
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,394
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,354
Date of updating data: 15.08.2016