Vytvořte fakturu

UNIQA InsService - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIQA InsService
IČO 35729759
TIN 2020268613
DIČ SK7020000229
Datum vytvoření 15 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIQA InsService
Lazaretská 15
82007
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 325 724 €
Zisk 102 629 €
Kontaktní informace
Email uctovnictvo@stonline.sk
Telefon(y) 0315526698, 0326527033, 0335515852, 0336473972, 0356410635, 0415423119, 0434288082, 0455363600, 0465
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 342,900
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 48,535
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 48,535
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,688
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,180
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,667
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 286,497
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,314
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,314
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 130,325
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 105,539
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,539
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,478
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 308
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 148,858
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 40
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 148,818
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,868
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,868
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 342,900
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 160,910
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,297
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,297
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 49,345
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 49,345
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 102,629
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,013
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,142
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,142
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 89,253
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,641
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,641
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,667
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,439
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,144
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,362
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 76,618
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 76,618
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 977
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 977
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,324,722
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,325,724
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,324,722
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,002
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,189,057
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 51,168
D. Služby (účtová skupina 51) 300,422
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 749,262
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 533,078
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 196,564
4. Sociální náklady (527, 528) 19,620
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,232
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,589
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,589
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,384
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 136,667
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 973,132
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 24
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,637
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,637
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,613
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 135,054
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 32,425
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 31,846
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 579
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 102,629
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35729759 TIN: 2020268613 DIČ: SK7020000229
 • Sídlo: UNIQA InsService, Lazaretská 15, 82007, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Škandík Čajkovského 28 Nitra 15.10.1997
  Ing. Miroslav Dvoran Východná 11 Trenčín 22.03.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  UNIQA poisťovňa, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Sabadka Švermova 1625/16 Trenčín
   07.01.2004Noví spoločníci:
   UNIQA poisťovňa, a.s. IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   06.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   22.02.2001Nové obchodné meno:
   UNIQA InsService, spol. s r.o.
   21.02.2001Zrušené obchodné meno:
   InsService, spol. s r.o.
   22.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dvoran Východná 11 Trenčín
   Ing. Jaroslav Sabadka Švermova 1625/16 Trenčín
   21.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Valko , CSc. Zámocká 21 Častá
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   15.10.1997Nové obchodné meno:
   InsService, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 820 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   ekonomické a organizačné poradenstvo pre poisťovne
   vykonávanie administratívnych prác pre poisťovne
   Noví spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Škandík Čajkovského 28 Nitra
   Ing. Miloš Valko , CSc. Zámocká 21 Častá