Vytvořte fakturu

BLAHO-BYT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BLAHO-BYT
IČO 35729899
TIN 2021355468
DIČ SK2021355468
Datum vytvoření 17 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLAHO-BYT
Šustekova 51
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 387 435 €
Zisk 3 877 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243294383, 0243643431, 0243643432, 0243643433, 0243643435
Mobile(y) +421903247735, +421908718042, +421918718042, 0908718042
Fax(y) 0243294383
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 161,284
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 89,854
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,700
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 7,700
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 82,154
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 82,154
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,412
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 140
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 140
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,104
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,104
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,104
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,168
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,599
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,569
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 161,284
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,859
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,344
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,344
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,050
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,535
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,535
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -28,665
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,463
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -33,128
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,877
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,143
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,991
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,126
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 865
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 158,944
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 53,715
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,715
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,644
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,228
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,292
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,065
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 208
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 208
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 246,083
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 387,435
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 246,083
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141,352
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,869
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,014
D. Služby (účtová skupina 51) 134,392
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 181,995
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 143,243
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,270
4. Sociální náklady (527, 528) 1,482
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,300
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,554
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,554
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,614
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,566
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,677
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,856
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4,853
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,188
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,341
2. Ostatní náklady (562A) 3,341
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 847
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 668
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,234
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,357
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,357
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,877
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35729899 TIN: 2021355468 DIČ: SK2021355468
 • Sídlo: BLAHO-BYT, Šustekova 51, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Mozola Repašského 10 Bratislava 841 02 27.03.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Mozola 7 979 € (52%) Repašského 10 Bratislava 841 02
  Ing. Michal Hrabovec 4 603 € (30%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Miroslav Kováč 2 762 € (18%) Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Slezáková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   19.09.2012Nové sidlo:
   Šustekova 51 Bratislava 851 04
   18.09.2012Zrušené sidlo:
   Mierová 52/a Bratislava 821 05
   06.04.2012Noví spoločníci:
   Peter Mozola Repašského 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Mozola Repašského 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.03.2012
   05.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.12.2001
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.03.2011
   08.04.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.03.2011
   27.05.2010Noví spoločníci:
   Gabriela Slezáková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Korčeková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   12.01.2010Nové sidlo:
   Mierová 52/a Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Matičná 67 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Miroslav Kováč Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07
   Gabriela Korčeková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.12.2001
   11.01.2010Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava Vznik funkcie: 10.12.2001
   10.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava Vznik funkcie: 10.12.2001
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   21.01.2002Nové sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   čistiace a upratovacie práce okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   automatizované spracovanie dát
   záhradnícke práce - údržba zelene, údržba terénu
   poradenstvo v oblasti služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti zariaďovania interiérov a exteriérov
   prieskum trhu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   20.01.2002Zrušené sidlo:
   Žiacka 2 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   11.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   10.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   BLAHO-BYT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žiacka 2 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava