Vytvořte fakturu

ADP - audit, dane, poradenstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADP - audit, dane, poradenstvo
IČO 35729945
TIN 2020268591
DIČ SK2020268591
Datum vytvoření 17 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADP - audit, dane, poradenstvo
Blagoevova 9
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 111 439 €
Zisk 54 228 €
Kontaktní informace
Email office@adpgroup.sk
Telefon(y) 0220909022, 0220909021
Mobile(y) +421903412059, +421903491180
Fax(y) 0220909022
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 984,059
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 317,625
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 174,696
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,364
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 173,332
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 142,929
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 142,929
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 559,570
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 521,493
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 516,706
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 516,706
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,787
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,077
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,446
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,631
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 106,864
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 106,864
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 984,059
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,234
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 155,367
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 155,367
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,228
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767,825
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,470
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,470
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 695,152
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 152,323
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,323
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 508,800
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,237
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,066
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,826
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 900
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 70,004
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 70,004
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,199
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,108,676
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,111,439
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,108,676
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,763
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,034,923
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 880,557
D. Služby (účtová skupina 51) 642,333
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 335,713
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 237,090
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 83,777
4. Sociální náklady (527, 528) 14,846
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,593
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 163,493
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 163,493
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,234
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,516
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 585,786
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,451
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 528
2. Ostatní náklady (562A) 528
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,923
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,448
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,068
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,840
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,840
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54,228
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35729945 TIN: 2020268591 DIČ: SK2020268591
 • Sídlo: ADP - audit, dane, poradenstvo, Blagoevova 9, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava 05.06.2003
  Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava 05.06.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Mihok 4 448 € (67%) Račianska 29 Bratislava
  Ing. Marek Otruba 2 191 € (33%) Ľanová 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.06.2013Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   14.06.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   10.09.2008Nové sidlo:
   Blagoevova 9 Bratislava 851 04
   09.09.2008Zrušené sidlo:
   Haanova 13 Bratislava 851 04
   07.08.2008Nové sidlo:
   Haanova 13 Bratislava 851 04
   06.08.2008Zrušené sidlo:
   Matejkova 11 Bratislava 841 05
   08.07.2006Noví spoločníci:
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava 821 01
   07.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.10.2002Nové sidlo:
   Matejkova 11 Bratislava 841 05
   28.10.2002Zrušené sidlo:
   Račianska 29 Bratislava
   07.03.2002Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   08.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   30.03.2001Nové obchodné meno:
   ADP - audit, dane, poradenstvo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 29 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava
   29.03.2001Zrušené obchodné meno:
   EKOSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   19.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   18.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   EKOSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04