Vytvořte fakturu

PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE
IČO 35730111
TIN 2021290920
DIČ SK2021290920
Datum vytvoření 17 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE
Saratovská 26/A
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 198 931 €
Zisk 5 795 €
Kontaktní informace
Email info@pro-education.sk
Telefon(y) 0252633881, 0252633882, 0252633883
Mobile(y) 0903246385, 0905428627
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,230
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 476
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 38,427
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,792
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,866
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 92,230
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,480
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,130
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 29
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 12,887
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,795
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,750
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 365
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 16,476
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 44,909
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,477
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,520
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 20,220
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,692
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 198,931
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,115
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 193,289
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,527
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 186,884
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,037
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,377
C. Služby (účtová skupina 51) 147,205
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,186
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 552
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 527
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,047
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,785
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 116
XI. Kurzové zisky (663) 116
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,691
M. Úrokové náklady (562) 2,403
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,180
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,108
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,575
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,472
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,677
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,795
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015