Vytvořte fakturu

BEŠAVI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BEŠAVI
IČO 35730145
TIN 2020219157
DIČ SK2020219157
Datum vytvoření 22 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEŠAVI
Jurigovo nám. 1
84105
Bratislava
Financial information
Zisk -2 173 €
Kapitál 6 587 €
Vlastní kapitál 461 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264462666
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,516
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,516
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 139
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,655
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,712
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 153,700
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,747
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -162,625
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,173
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,367
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,367
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 596
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,811
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,213
C. Služby (účtová skupina 51) 615
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 514
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,213
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -615
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,213
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,173
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730145 TIN: 2020219157 DIČ: SK2020219157
 • Sídlo: BEŠAVI, Jurigovo nám. 1, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Beata Eliášová Jurigovo nám 1 Bratislava 22.10.1997
  Alexander Lengyel Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04 25.11.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Beata Eliášová 3 320 € (50%) Jurigovo nám 1 Bratislava
  Alexander Lengyel 3 320 € (50%) Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Daniela Krausová Kríková 16 Bratislava
   Peter Kraus Landauova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kraus Landauova 16 Bratislava
   Daniela Krausová Kríková 16 Bratislava
   25.11.2009Nové predmety činnosti:
   marketingové a propagačné služby
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Beata Eliášová Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 05
   Alexander Lengyel Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 05
   Daniela Krausová Kríková 16 Bratislava
   Peter Kraus Landauova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Lengyel Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   24.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Beata Eliášová Jurigovo nám 1 Bratislava
   Peter Kraus Landauova 16 Bratislava
   Daniela Krausová Kríková 16 Bratislava
   Alexander Lengyel Handlovská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Lengyel Handlovská 16 Bratislava
   01.06.1999Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Beata Eliášová Jurigovo nám 1 Bratislava
   Peter Kraus Landauova 16 Bratislava
   Daniela Krausová Kríková 16 Bratislava
   Alexander Lengyel Handlovská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kraus Landauova 16 Bratislava
   Daniela Krausová Kríková 16 Bratislava
   31.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu: a/ nealkoholických a priemyselne výrabaných mliečnych nápojov, koktailov,vína a destilátov, b/ zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, c/ tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácií nie je k dispozícií viac ako 8 miest, d/ jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťomv ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   Zrušeny spoločníci:
   Beata Eliášová Jurigovo nám 1 Bratislava
   Viliam Gross Kadnárová 65 Bratislava
   Alexander Lengyel Handlovská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Gross Kadnárová 65 Bratislava
   22.10.1997Nové obchodné meno:
   BEŠAVI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   predaj na priamu konzumáciu: a/ nealkoholických a priemyselne výrabaných mliečnych nápojov, koktailov,vína a destilátov, b/ zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, c/ tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácií nie je k dispozícií viac ako 8 miest, d/ jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťomv ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   Noví spoločníci:
   Beata Eliášová Jurigovo nám 1 Bratislava
   Viliam Gross Kadnárová 65 Bratislava
   Alexander Lengyel Handlovská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Beata Eliášová Jurigovo nám 1 Bratislava
   Viliam Gross Kadnárová 65 Bratislava
   Alexander Lengyel Handlovská 16 Bratislava