Vytvořte fakturu

KVZ Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KVZ Invest
IČO 35730200
TIN 2020268800
DIČ SK2020268800
Datum vytvoření 17 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVZ Invest
Sokolská 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 209 918 €
Zisk -4 114 €
Kontaktní informace
Email kvz@kvz.sk
webové stránky http://www.kvz.sk
Mobile(y) +421903454313
Fax(y) 0244456956
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 124,539
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,893
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,893
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,893
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,179
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,213
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,213
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,961
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,778
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,778
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 135
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 58,005
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,205
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 55,800
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 467
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,539
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,732
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,531
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,531
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 89,675
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 101,203
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,528
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,114
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,807
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 310
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 310
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,168
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,521
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,521
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,420
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,435
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,452
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,340
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,329
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 209,918
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 209,918
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 74,113
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 135,805
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,332
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 77,266
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,456
D. Služby (účtová skupina 51) 69,326
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 47,238
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,906
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,092
4. Sociální náklady (527, 528) 1,240
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,235
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,811
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,414
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,870
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 107
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,351
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 211
2. Ostatní náklady (562A) 211
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,140
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,239
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,653
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 461
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 461
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,114
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730200 TIN: 2020268800 DIČ: SK2020268800
 • Sídlo: KVZ Invest, Sokolská 8, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava 13.08.2001
  Ing. Peter Kostelničák, Csc. L. Dérera 15 Bratislava 831 01 29.06.2011
  Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02 29.06.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tibor Pavlovič 1 328 € (20%) Majerníková 26 Bratislava
  Ing. Peter Kostelničák, Csc. 2 524 € (38%) L. Dérera 15 Bratislava 831 01
  Ing. Katarína Zárišová 2 788 € (42%) Romanova 35 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.07.2011Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02
   Ing. Peter Kostelničák , Csc. L. Dérera 15 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , Csc. L. Dérera 15 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.06.2011
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 29.06.2011
   14.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   02.07.2004Nové sidlo:
   Sokolská 8 Bratislava 811 04
   01.07.2004Zrušené sidlo:
   Medená 5/B Bratislava 811 02
   28.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   27.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava Skončenie funkcie: 11.11.2002
   19.12.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   administratívne a pisárske práce
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava Skončenie funkcie: 11.11.2002
   18.12.2001Zrušeny spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02
   25.01.1999Noví spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   KVZ Invest s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 5/B Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02