Vytvořte fakturu

Liko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Liko
IČO 35730234
TIN 2020251255
DIČ SK2020251255
Datum vytvoření 13 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Liko
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 189 581 €
Zisk -1 255 €
Kontaktní informace
Email office@likoba.sk
Mobile(y) +421903468090
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,048,507
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,028,789
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 342
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 12,696
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,768
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 186,329
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,440
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,227
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,272,275
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 985,542
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 39,468
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 39,468
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,749,095
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,898
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 25,517
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -835,181
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,255
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 286,733
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 37
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 59,749
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 211,388
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 110,824
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,224
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 81,919
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,421
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 622
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,937
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 189,581
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 175,299
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 368
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,914
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 189,587
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,426
C. Služby (účtová skupina 51) 59,252
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,724
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,938
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 61,514
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -51
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,784
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 86,621
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 289
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 289
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -289
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -295
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,255
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730234 TIN: 2020251255 DIČ: SK2020251255
 • Sídlo: Liko, Miletičova 23, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Pokorný kpt.Jána Rašu 39 Bratislava 05.12.2003
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Schenkmayer , Csc. - predseda Smolenická 3/8 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.07.2004
   18.01.2008Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   17.01.2008Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 824 62
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mário Bednárik Jahodová 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mário Bednárik Jahodová 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   Ing. Jozef Schenkmayer , Csc. - predseda Smolenická 3/8 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.07.2004
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Bognár - predseda Jesenského 10 Senec Vznik funkcie: 02.04.2003
   Ing. Jozef Schenkmayer - člen Smolenická 3/8 Bratislava Vznik funkcie: 02.04.2003
   11.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ivan Pokorný kpt.Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.2003
   10.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šimeček - člen Farská 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 02.04.2003
   26.10.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Martin Bognár - predseda Jesenského 10 Senec Vznik funkcie: 02.04.2003
   Ing. Jozef Schenkmayer - člen Smolenická 3/8 Bratislava Vznik funkcie: 02.04.2003
   Peter Šimeček - člen Farská 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 02.04.2003
   25.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Robert Kohút - člen ul. 8 mája Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ing. Martin Minárik - predseda Tománkova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ivan Pokorný - člen Bazovského 7 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - podpredseda Račianska 7 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Peter Šimeček - člen Farská 1 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   15.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kohút - člen ul. 8 mája Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ing. Martin Minárik - predseda Tománkova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ivan Pokorný - člen Bazovského 7 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - podpredseda Račianska 7 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Peter Šimeček - člen Farská 1 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   14.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Minárik - podpredseda Tománkova 2 Bratislava
   Ing. Igor Mráz, , CSc. - člen Karadžičova 55 Bratislava
   Ing. Vladimír Sitkey, , CSc. - predseda Račianska 7 Bratislava
   František Šimeček - člen Narcisová 10 Bratislava
   Ing. Viliam Višacký, , CSc. - člen Krásnohorská 5 Bratislava
   09.02.2000Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 824 62
   08.02.2000Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   10.08.1999Nové predmety činnosti:
   výskum a poradenská činnosť v oblasti potravinárskych technológií a ekológie
   prenájom nebytových priestorov max. na 1 rok s poskytovaním len základných služieb
   17.06.1998Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkoviska s organizovaným parkovaním - s umietsnením viac ako 5 vozidiel patriachich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi parkoviska
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Minárik - podpredseda Tománkova 2 Bratislava
   Ing. Igor Mráz, , CSc. - člen Karadžičova 55 Bratislava
   Ing. Vladimír Sitkey, , CSc. - predseda Račianska 7 Bratislava
   František Šimeček - člen Narcisová 10 Bratislava
   Ing. Viliam Višacký, , CSc. - člen Krásnohorská 5 Bratislava
   16.06.1998Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Hana Blažeková - podpredseda Holíčska 4 Bratislava
   Ing. Peter Michalík - predseda Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Martin Minárik - člen Tománkova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - člen Račianska 5 Bratislava
   Ing. Dušan Škvarenina - člen Trnavská 1030 Leopoldov
   13.10.1997Nové obchodné meno:
   LikoSpol, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výkony vedy a technického rozvoja
   výskumná a poradenská činnosť v oblasti biotechnológií
   vývoj technológií, výroba a predaj potravinárskych kyselín a enzymatických preparátov
   výroba strojov plniacich a baliacich strojov na úpravu obalov
   polotovary a výrobky z plastov
   výroba potravinárskych výrobkov a polotovarov
   opravy a údržba strojov pre potravinárskych priemysel
   obchodná činnosť pre tuzemsko a zahraničie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Hana Blažeková - podpredseda Holíčska 4 Bratislava
   Ing. Peter Michalík - predseda Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Martin Minárik - člen Tománkova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - člen Račianska 5 Bratislava
   Ing. Dušan Škvarenina - člen Trnavská 1030 Leopoldov