Vytvořte fakturu

FINANCIAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINANCIAL
IČO 35730307
TIN 2020228749
DIČ SK2020228749
Datum vytvoření 24 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINANCIAL
Karpatské námestie 8
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 114 815 €
Zisk 3 633 €
Kapitál 203 640 €
Vlastní kapitál 14 465 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244681269
Mobile(y) +421905759367
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 246,463
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 159,514
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,198
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,198
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 144,316
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 144,316
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,780
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,838
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,699
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,699
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 139
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,942
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,568
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,374
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,169
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,072
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 22,097
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 246,463
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,097
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,161
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,161
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,633
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,366
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 312
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 312
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,745
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54,670
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,670
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,205
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 610
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 342
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,918
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 309
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 309
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 114,815
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 114,813
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,728
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,419
D. Služby (účtová skupina 51) 69,601
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,711
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,179
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,492
4. Sociální náklady (527, 528) 40
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 991
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,896
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,896
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,087
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,793
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71,344
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 71,342
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75,718
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 71,342
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 107
2. Ostatní náklady (562A) 107
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,269
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,374
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,713
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,080
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,080
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,633
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730307 TIN: 2020228749 DIČ: SK2020228749
 • Sídlo: FINANCIAL, Karpatské námestie 8, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Vrba Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07 19.08.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Vrba 3 319 € (50%) Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07
  Eva Eckhardtová - Vrbová 3 319 € (50%) Borová 24 Borová 916 61
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.09.2008Nové sidlo:
   Karpatské námestie 8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   František Vrba Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   František Vrba Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.08.2008
   08.09.2008Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   22.09.2006Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Noví spoločníci:
   Eva Eckhardtová - Vrbová Borová 24 Borová 916 61
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Eckhardtová - Vrbová Borová 24 Borová 916 61
   21.09.2006Zrušené sidlo:
   Žitná 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   08.07.1999Noví spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   07.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   24.10.1997Nové obchodné meno:
   FINANCIAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Žitná 3 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konačné- mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   factoring a forfaiting, mimo súdneho vymáhania podľadávok
   Noví spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava