Vytvořte fakturu

TATRA NET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TATRA NET
IČO 35730315
TIN 2020270505
Datum vytvoření 21 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA NET
Lazaretská 3/a
81108
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 79 385 €
Vlastní kapitál -143 568 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 79,385
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,182
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,988
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 2,988
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 33,194
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 33,194
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,203
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 617
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 617
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,586
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 42,586
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,385
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -144,528
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -154,024
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -154,024
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 223,913
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 223,913
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 284
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 284
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 222,669
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730315 TIN: 2020270505
 • Sídlo: TATRA NET, Lazaretská 3/a, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Husár Slávičie údolie 2097/36 Bratislava - Staré Mesto 811 02 20.07.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Husár 3 983 € (40%) Slávičie údolie 2097/36 Bratislava - Staré Mesto 811 02
  CzeTel, spol. s r.o. 2 987 € (30%) Praha 2 120 00 Česká republika
  JUDr. Radomír Bžán 996 € (10%) Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
  Ing. Peter Lang 996 € (10%) Bratislava 841 08
  JUDr. Milan Ziman 996 € (10%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.02.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby - hlas prostredníctvom siete Internet
   20.07.2000Nové obchodné meno:
   TATRA NET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 3/a Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   CzeTel, spol. s r.o. IČO: 25 797 417 Lublaňská 59 Praha 2 120 00 Česká republika
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   Miroslav Husár Slávičie údolie 2097/36 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   Ing. Peter Lang J. Smreka 14 Bratislava 841 08
   JUDr. Milan Ziman Vrakunská 17 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Husár Slávičie údolie 2097/36 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   19.07.2000Zrušené obchodné meno:
   SPIMA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   02.06.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   01.06.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán Partizánska 28 Snina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Radomír Bžán Partizánska 28 Snina
   21.10.1997Nové obchodné meno:
   SPIMA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   factoring a forfaiting
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán Partizánska 28 Snina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Radomír Bžán Partizánska 28 Snina