Vytvořte fakturu

Wagner - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Wagner
IČO 35730455
TIN 2020251530
DIČ SK2020251530
Datum vytvoření 27 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wagner
Páričkova 5
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 600 €
Zisk -22 562 €
Kapitál 238 485 €
Vlastní kapitál -93 288 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905343788
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,003
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,003
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,888
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 201,008
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,213
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -26,058
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 215,011
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -115,801
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -100,608
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,832
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 330,812
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 335,132
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,184
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,376
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 772
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332,168
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -4,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 70,600
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 68,200
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,400
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 92,069
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 48,000
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,493
C. Služby (účtová skupina 51) 36,296
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,966
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 53
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 261
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,469
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,189
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 133
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 133
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -133
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,602
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,562
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015