Vytvořte fakturu

AWAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AWAX
IČO 35730463
TIN 2020210577
DIČ SK2020210577
Datum vytvoření 10 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AWAX
Romanova 40
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 143 392 €
Zisk 2 113 €
Kontaktní informace
Email awax@awax.sk
webové stránky http://www.awax.sk;http://www.avax.cz
Telefon(y) +421253413580, +421262250715, +421263814385
Mobile(y) +421903292377, +421903428416
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 856
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 856
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 856
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,485
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,166
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 286
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,963
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 40,341
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,678
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 40
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 890
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,113
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,663
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 143
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 9,053
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,199
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,903
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,182
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,114
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 512
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,756
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 143,392
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 106,591
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,635
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 166
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 139,163
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 103,382
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,275
C. Služby (účtová skupina 51) 10,708
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,116
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 487
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,046
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,149
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,229
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,861
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,156
M. Úrokové náklady (562) 900
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 256
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,155
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,074
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,113
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730463 TIN: 2020210577 DIČ: SK2020210577
 • Sídlo: AWAX, Romanova 40, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03 16.01.2001
  Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08 16.01.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Špaček 3 485 € (50%) Lachova 39 Bratislava 851 03
  Ing. Eduard Kruzslík 3 485 € (50%) Pavla Horova 13 Bratislava 841 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.10.2007Nové sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   15.10.2007Zrušené sidlo:
   Jurigovo námestie 3 Bratislava 841 04
   21.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 10.10.1997
   10.05.2004Nové sidlo:
   Jurigovo námestie 3 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.01.2001
   Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 16.01.2001
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 10.10.1997
   09.05.2004Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 52
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08
   Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   16.01.2001Nové obchodné meno:
   AWAX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 52
   Noví spoločníci:
   Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08
   Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03
   15.01.2001Zrušené obchodné meno:
   MKM COMPUTER spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Prokop Moskovská 29 Bratislava 811 08
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   10.10.1997Nové obchodné meno:
   MKM COMPUTER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 3 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť s vynimkou remeselnych živnosti
   poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výskum trhu
   servis vypočtovej a kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Martin Prokop Moskovská 29 Bratislava 811 08
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05