Vytvořte fakturu

M-AUDITES - audit a ekonomický servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M-AUDITES - audit a ekonomický servis
IČO 35730544
TIN 2021345425
Datum vytvoření 21 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M-AUDITES - audit a ekonomický servis
Hrebendova 12
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 215 €
Zisk 3 041 €
Kapitál 24 957 €
Vlastní kapitál 22 824 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262803191
Mobile(y) +421903037379
Fax(y) 0262803191
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,889
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,524
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,011
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,011
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,011
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,513
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,065
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,448
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 365
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 365
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,889
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,060
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,716
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,716
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,041
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,829
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 360
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 360
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,469
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 165
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 307
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 172
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 825
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,215
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,215
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,215
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,401
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 452
D. Služby (účtová skupina 51) 667
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,247
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,236
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,493
4. Sociální náklady (527, 528) 518
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,814
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,096
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 143
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 143
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 143
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 62
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 79
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,893
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 852
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 852
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,041
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4225679.tif
Date of updating data: 25.06.2015